ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี อสมท
09/04/2019
ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีกรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ 86 ปี
03/05/2019

ม.มหิดล มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 29 หนังสือพิมพ์ข่าวสด

S__21619423

วันที่ 9 เมษายน 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 29 หนังสือพิมพ์ข่าวสด โดยมี นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงาน บริษัท ข่าวสด จำกัด

Recent post