PR ม.มหิดล อวยพรปีใหม่ ประชาชาติธุรกิจ มติชน ข่าวสด PPTV ไทยพีบีเอส ไทยพีบีเอสเรดิโอ เดลินิวส์ และโลกวันนี้
17/01/2019
อวยพรสื่อมวลชนเนื่องในงานครบรอบ 16 ปี โพสต์ทูเดย์
07/02/2019

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง) ระดับประเทศ

Green_190205_0002

วันที่ 30 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าร่วมในพิธีรับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ซึ่งสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2561 (ระดับทอง)
ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2561 จำนวน 115 แห่ง และได้ระดับดีเยี่ยม 60 แห่ง นอกจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลจะได้รับ G-Green (ระดับทอง) แล้ว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้รับรางวัล G-Green (ระดับทอง) อีกด้วย การรับมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมประกวดในโครงการสำนักงานสีเขียวฯ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ประเทศ “การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” หรือ “การเติบโตสีเขียว” (Green Growth) มีสุขภาวะ โดยการพัฒนาพื้นที่ว่างหรือพื้นที่สีเขียวเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาหรือนันทนาการของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสำนักงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ G-Green ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางต่อไป

Recent post