ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีกรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ 86 ปี
03/05/2019
กองบริหารงานทั่วไป จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพทีมสู่ความสำเร็จด้วยวัฒนธรรมองค์กร”
17/05/2019

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร

ga1

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายชัยโรจน์ รอดเกลี้ยง หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานพระร่วงโรจนฤทธิ์ โดยมีพระภิกษุสงฆ์ ออกรับบิณฑบาต จำนวน 69 รูป และวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. เข้าร่วมประกอบพิธีเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระวิหารหลวง วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน

Recent post