กองบริหารงานทั่วไป จัด“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนปรับปรุงกระบวนการ กองบริหารงานทั่วไปประจำปี 2562 – 2563”
13/12/2019
PR ม.มหิดล อวยพรปีใหม่ 2563 ช่อง 7 nbt วิทยุประเทศไทย Radio Thailand ไทยรัฐทีวี และนสพ.ไทยรัฐ
20/12/2019

PR ม.มหิดล อวยพรปีใหม่ 2563 ช่อง 8 เมดิคอลไทม์ เมดิคอลโฟกัส และนิตยสารชีวจิต

ga-3

16 ธันวาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่สื่อมวลชน ได้แก่ ช่อง 8 เมดิคอลไทม์ เมดิคอลโฟกัส และนิตยสารชีวจิต

Recent post