มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ปีที่ 31
11/07/2019
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี สถานีโทรทัศน์ TNN24 ช่อง 16
09/09/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบ 73 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

S__151478292

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 73 ปี หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ บางกอกโพสต์ (Bangkok Post) โดยมีคุณศูนย์รัฐ บุณยมณี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Recent post