กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2561
21/09/2018
มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 32 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
05/10/2018

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561

retire10

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมมอบของที่ระลึกและเป็นตัวแทนแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุงานฯ ในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561 โดยมีนางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ประธานคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงาน อธิการบดี กล่าวรายงาน โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุงาน จำนวน 17 ราย ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post