กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปีใหม่ 2561
09/05/2018
กองบริหารงานทั่วไปจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (MU-ELT) สู่ WCU
09/05/2018

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดี นำกระเช้าแสดงความยินดีครบรอบ 10 ปี สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

pic

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดี นำกระเช้าแสดงความยินดีมอบแด่ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ

Recent post