กองบริหารงานทั่วไปจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (MU-ELT) สู่ WCU
09/05/2018
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป กล่าวถึงกระบวนการจัดทำ 5 ส ให้กับบุคลากร กองบริหารงานทั่วไป
09/05/2018

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

S__66609176

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดี นำกระเช้าแสดงความยินดีมอบแด่ นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม หัวหน้าข่าวโต๊ะทั่วไป เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Recent post