กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปีใหม่ 2561
09/05/2018

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดี นำกระเช้าแสดงความยินดี

S__43253774

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดี นำกระเช้าแสดงความยินดีมอบแด่ คุณนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชนในโอกาสครบรอบ 40 ปี ก้าวสู่ปีที่ 41 หนังสือพิมพ์มติชน ณ อาคารสำนักงาน บริษัท มติชนจำกัด (มหาชน) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Recent post