งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดีนำกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี แห่งการก่อตั้งหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
09/05/2018
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดีร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 85 ปี กรมประชาสัมพันธ์
09/05/2018

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดีร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 28 แห่งการก่อตั้งหนังพิมพ์ข่าวสด

IMG_9435

วันที่ 9 เมษายน 2561 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดีร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินใน “โครงการร่วมปลูกป่า บูรณะวัด”เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 28 แห่งการก่อตั้งหนังพิมพ์ข่าวสด โดยมี คุณสุรพงษ์ สุวรรณรินทร์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ข่าวสด เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด กรุงเทพมหานคร

Recent post