งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดีร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 28 แห่งการก่อตั้งหนังพิมพ์ข่าวสด
09/05/2018
งานประเพณีสงกรานต์กองบริหารงานทั่วไป 2561
09/05/2018

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดีร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 85 ปี กรมประชาสัมพันธ์

DSC_0005

เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำคณะตัวแทนนักศึกษาที่ชนะกิจกรรม Mahidol Bootcamp เดินทางไปเข้าร่วมการประกวด Startup Thailand League 2018 สนามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาทั้ง 2 ทีมได้แก่ ทีมพื้นบ้านจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ ได้นำเสนอ Platform สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์ในการท่องเที่ยวแบบพื้นบ้าน ที่แตกต่างจากการอยู่ Homestay   และทีม Ageless จากวิทยาลัยนานาชาติ ที่นำเสนอ Platform แจ้งเตือนเมื่อผู้สูงอายุล้ม เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตลง ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 ทีม ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ เป็น 1 ใน 56 ทีมที่ได้รับการคัดเลือก จากจำนวนทีมที่เข้าประกวดทั้งหมด 158 ทีม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนทีมละ 25,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนำเสนอต่อนักลงทุนในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

Recent post