ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป กล่าวถึงกระบวนการจัดทำ 5 ส ให้กับบุคลากร กองบริหารงานทั่วไป
09/05/2018
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดีร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 28 แห่งการก่อตั้งหนังพิมพ์ข่าวสด
09/05/2018

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดีนำกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี แห่งการก่อตั้งหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

IMG_9411

วันที่ 28 มีนาคม 2561 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดีนำกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี แห่งการก่อตั้งหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยมี คุณประพิณ รุจิรวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

Recent post