ต้อนรับผู้แทนจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย
09/07/2018
ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12/07/2018

มอบกระเช้าแสดงความยินดี และเงินบริจาค เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี NBT

nbt

11 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี และเงินบริจาค เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี NBT ณ สถานีโทรทัศน์ NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Recent post