มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 17 ปี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
16/10/2018
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
25/10/2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 23 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

thaipost

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนนำกระเช้าดอกไม้ในนามศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 23 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ โดยมี คุณสุรีรัตน์ สวัสดี บรรณาธิการข่าวการศึกษา – สาธารณสุข เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริษัท หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ จำกัด

Recent post