มอบกระเช้าแสดงความยินดี และเงินบริจาค เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี NBT
11/07/2018
ผอ.กองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนอธิการบดีม.มหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาอดีตผอ.กองฯ
20/07/2018

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

mju2

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานให้การต้อนรับ อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยายแลกเปลี่ยนเรื่องโครงสร้าง หน้าที่ และการบริหารจัดการกองบริหารงานทั่วไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.นที รักษ์พลเมือง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ ได้มีการบรรยายแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการบริหารเอกสารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ งานสื่อสารองค์กร และงานบริการกลางและยานพาหนะ โดยมี นางสาวรจนา คงสุข หัวหน้างานบริหารเอกสาร นายชัยโรจน์ รอดเกลี้ยง หัวหน้างานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ นายไพรัตน์ แดงเอม หัวหน้างานบริการกลางและยานพาหนะ และนางสาวกณิศอันน์ มโนพิโมกษ์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่งานต่างๆ เข้าร่วมให้การต้อนรับ

Recent post