กองบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
12/10/2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 23 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
19/10/2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 17 ปี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

komchadlurk

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนนำกระเช้าดอกไม้ในนามศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 17 ปี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก โดยมี คุณปิยะ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด

Recent post