งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดี นำกระเช้าแสดงความยินดีครบรอบ 10 ปี สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
09/05/2018
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
09/05/2018

กองบริหารงานทั่วไปจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (MU-ELT) สู่ WCU

mu1

23 มกราคม 2561 นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป กล่าวเปิดการอบรม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (MU-ELT) สู่ WCU” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกองบริหารงานทั่วไป ได้รับการฝึกอบรมและมีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้ปฏิบัติงานได้ และสามารถนำไปสอบเพื่อวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ MU-ELT หรือ TOEIC ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรจากกองบริหารงานทั่วไปและกองทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมการอบรมจำนวน 20 คน โดยมีอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มาเป็นผู้สอนในหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้อง OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post