พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
25/10/2018
แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ 28 ปี หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360°
08/11/2018

มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 20 หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

dailyworktoday

1 พฤศจิกายน 2561 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 20 หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ณ อาคารสำนักงานบริษัท โลกวันนี้ จำกัด ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

Recent post