ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7 เรื่อง “Digital Transformation”
22/11/2018
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
06/12/2018

มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 52

S__16187455

27 พฤศจิกายน 2561 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 52 รับมอบโดย นายสมโภชน์ โตรักษา รองผู้จัดการฝ่ายข่าว ณ อาคารสำนักงานบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Recent post