มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 20 หนังสือพิมพ์โลกวันนี้
01/11/2018
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7 เรื่อง “Digital Transformation”
22/11/2018

แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ 28 ปี หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360°

S__6012968

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนนำกระเช้าดอกไม้ในนามศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวัน ครบรอบ 28 ปี ก้าวสู่ปีที่ 29 การก่อตั้งหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360° โดยมีคุณสุกัญญา แสงงาม หัวหน้าฝ่ายข่าวการศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารสำนักงาน นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360° บ้านพระอาทิตย์ ถ.พระสุเมรุ

Recent post