งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดีร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 85 ปี กรมประชาสัมพันธ์
09/05/2018
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10/05/2018

งานประเพณีสงกรานต์กองบริหารงานทั่วไป 2561

songkran12

11 เมษายน 2561 นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์กองบริหารงานทั่วไป 2561 โดยชาวกองบริหารงานทั่วไป พร้อมใจกันแต่งผ้าไทย ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post