ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10/05/2018
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 68 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
25/06/2018

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดีร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี “เนชั่น ทีวี”

nation

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดีร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี “เนชั่น ทีวี” โดยมี นายจิระ ห้องสำเริง รักษาการบรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี ชั้น 12A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์  ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ

Recent post