ครบรอบ 7 ปี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
05/10/2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 17 ปี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
16/10/2018

กองบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

pic

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นางสาวรจนา คงสุข หัวหน้างานบริหารเอกสาร , นางสาวกณิศอันน์ มโนพิโมกษ์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร และบุคลากรกองบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ บริเวณสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post