แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 47 ปี และก้าวสู่ปีที่ 48 เนชั่นกรุ๊ป
02/07/2018
มอบกระเช้าแสดงความยินดี และเงินบริจาค เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี NBT
11/07/2018

ต้อนรับผู้แทนจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย

its4

9 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ต้อนรับผู้แทนจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านต่างๆของกองบริหารงานทั่วไป ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2561 โดยมีหัวหน้างาน และผู้แทนจากงานต่างๆร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post