งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
09/05/2018
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดีนำกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี แห่งการก่อตั้งหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
09/05/2018

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป กล่าวถึงกระบวนการจัดทำ 5 ส ให้กับบุคลากร กองบริหารงานทั่วไป

5s-01

22 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป กล่าวถึงกระบวนการจัดทำ 5 ส ให้กับบุคลากรกองบริหารงานทั่วไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post