ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12/07/2018
งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561
11/09/2018

ผอ.กองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนอธิการบดีม.มหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาอดีตผอ.กองฯ

8542F0F3-4A15-4676-9C5D-AB958F877D49

20 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสอาด เทียนเงิน มารดานางสายฝน บุญญานุสาสน์ อดีตผู้อำนวยการกองฯ ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยมีกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น.

Recent post