งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561
27/09/2018
ครบรอบ 7 ปี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
05/10/2018

มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 32 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

S__14803064

5 ตุลาคม 2561 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 32 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ณ อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ

Recent post