กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ Digital Teaching Tools ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
30/04/2021
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
06/05/2021

โครงการรางวัลการสอนออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และการพิจารณาการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2563
กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญอาจารย์เเละบุคลากรทุกท่าน
ส่งผลงานเข้าร่วม “โครงการรางวัลการสอนออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2563”
เปิดรับสมัครผลงาน 4 รางวัล เเละรางวัลชมเชยอีก 25 รางวัล
ทั้งรูปเเบบการสมัครเเละการเสนอชื่อจากส่วนงาน
มูลค่ารางวัลรวม 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเเละใบประกาศนียบัตร
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ
เเละเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ : Bit.ly/muonlinetaforms
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา โทร. 0 2849 4553 (ศรุตยา)