กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2565
26/04/2018
ถาม-ตอบ
26/04/2018

ติดต่อเรา MSP

ติดต่อขอรับรายละเอียดโครงการได้ที่
 
กองบริหารการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหิดล 
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 02-849-4500 ต่อ 4260

– ห้องสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท