กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Vice President for Division of Academic Affairs

Assoc. Prof. Naeti Suksomboon, Ph.D.
e-mail:naeti.suk@mahidol.ac.th

Acting Assistant to the President for Division of Academic Affairs

Assoc. Prof. Supawade Perakunhungsit
e-mail:supawadee.pra@mahidol.ac.th

noppon

Asst.Prof. Dr.Nopphol Pausawasdi
e-mail:nopphol.pau@mahidol.ac.th

kittisak

Asst.Prof. Dr.Kittisak Yokthongwattana
e-mail:kittisak.yok@mahidol.ac.th

Director of Division of Academic Affairs

Somchat Panakasem
e-mail:dircopac@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4599

Staff of Registra Unit

Kwanrudee Visetkul
(Head of Registra Unit)
Position:Educator, Professional Level
e-mail:kwanrudee.vis@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4570

Kingkan Luenpan
Position: Educator
e-mail: kingkan.lue@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4568

Duangkamon Promchai
Poistion: Academic Statistician,
Professional Level
e-mail: duangkamon.pro@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4573

Supawadee Chusub
Position: Educator
e-mail: supawadee.chu@mahidol.ac.th
Tel.02-849-4566

Khwanjai Assawanopkiat
Position: General Administration Assistant
e-mail: khwanjai.ass@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4565

Tanyapa Fuangkanngan
Position: Educator
e-mail:tanyapa.fua@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4561

Silp Pornsermluk
Position: Educator
e-mail: silp.por@mahidol.ac.th
Tel.02-849-4572

Jatiya Phathana-im
Position: Educator
e-mail: jatiya.pha@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4567

Buzzaya Sangkanit
Position: Educator
e-mail: buzzaya.san@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4562

Waraporn Tabtimsri
Position: Educator
e-mail: waraporn.tab@mahidol.ac.th
Tel.02-849-4571

Nattawut Youdyingyong
Position: Educator
e-mail:nattawut.you@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4594

paint

Ratima Sritangwong
Position: Educator
e-mail: ratima.sri@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4655

sai

Hattaya Techatirapanya
Position: Educator
e-mail: hattaya.tec@mahidol.ac.th
Tel.02-849-4564

Staff of Academic Service Unit

Chulaporn Niemsawang
(Head of Academic Service Unit)
Position: Educator
e-mail:chulaporn.nie@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4595

Kittipun Jitvimolnimit
Position: Educator
e-mail: kittipun.jit@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4588

Chananya Pleonpana
Position: Management and Administrator Officer
e-mail:chananya.ple@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4592

Songtham Sangjinda
Position: General Service Officer
e-mail: songtham.san@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4653
Pornoun Sittichok
Position: Educator
e-mail: pornpan.sit@mahidol.ac.th
Tel.02-849-4586
Anchana Samranjai
Position: Management and Administrator Officer
e-mail: anchana.sam@mahidol.ac.th
Tel.02-849-4574

Kwanjai Thaksin
Position: Educator
e-mail: kwanjai.thk@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4500 ext.4260

Chwarat Srianong
Position: General Service Officer
email: chwarat.sri@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4653

Prasopporn Ruambun
Position: Educator
e-mail:prasopporn.rua@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4596

Manoon Nuon
Position: Management and Administrator Officer
e-mail: manoon.nuo@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4593

Chamrus Chusap
Position: Management and Administrator Officer
e-mail: chamrus.chu@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4574

Chaiwat Phamornvechawan
Position: Educator
e-mail: chaiwat.pha@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4655

Prindarat Khamswang
Position: Educator
e-mail: prindarat.kha@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4597

Wanna Mettasutaros
Position: Educator
e-mail: wanna.mat@mahidol.ac.th
Tel.02-849-4587

Jirapinya Jiraphaisalkul
Position: Educator
e-mail: jirapinya.jir@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4591

Chuchart Pumithet
Position: Educator
e-mail: chuchart.pum@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4588

Pornpan Khongprasit
Position: Educator, Professional Level
e-mail: pornpun.kho@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4590

Vichudaporn Kongsin
Position: Educator, Professional Level
e-mail: vichudaporn.kon@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4589

Staff of Education Development Unit

Chanon Sriburapapirom
(Acting Head of  Education Development Unit)
Position: Educator
e-mail: chanon.sri@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4575

Chawang Woraputtinan
Position: Educator, Professional Level
e-mail: chawang.wor@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4584

Payom Duangdara
Position: Educator
e-mail: payom.dua@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4598

Suchart Chuikrom
Position: Educator
e-mail: suchart.chu@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4583

Thitiporn Sriboonrod
Position: Educator, Professional Level
e-mail: thitiporn.sri@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4581

Rachadaporn Tubruey
Position: Educator
e-mail: rachadaporn.tub@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4582

june
Unchaleeporn Nakram
Position: Educator
e-mail: unchaleeporn.nak@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4585
Nantavadee Phomsuk
Position: Educator
e-mail: nuntavadee.pho@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4580
Wassana Foungfuloy
Position: Educator
e-mail: wassana.fou@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4578
Panya Sintrara
Position: Educator
e-mail: panya.sin@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4577

Worapon Samanuntakul
Position: Educator
e-mail: worapon.sam@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4576

Staff of Educational Technology Unit

Sarayooth Chupan
Position: Educator
e-mail: sarayooth.chu@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4553

chanakan

Chanakan Sojayapan
Position: Educator
e-mail: chanakan.soj@mahidol.edu
Tel. 02-849-4575

Saruttaya Saimek
Position: Educator
e-mail: saruttaya.sai@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4553

Chanaphorn Panyakanphon
Position: Educator
e-mail: chanaphorn.pan@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4600

Sarocha Sereenonchai
Position: Educator
e-mail: sarocha.ser@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4552

Nopporn Chimsakorn
Position: Educator
e-mail:nopporn.chi@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4103

toey

walatchawan aksriwon
Position: Educator
e-mail: walatchawan.akk@mahidol.ac.th
Tel. 02-849-4655