ดาวน์โหลด
26/04/2018
การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561
26/04/2018

ประกาศผลผู้รับทุน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการผลิตอาจารย์แพทย์อาจารย์ทันตแพทย์ และอาจารย์เภสัชกร (Mahidol Medical Scholar Program) รุนที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560

 
ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกติดต่อกลับ คุณอารีวรรณ กองบริหารการศึกษา โทร 0-2849-4598 เพื่อนัดหมายเข้ามาฟังรายละเอียดโครงการฯ