ประกาศผลผู้รับทุน
26/04/2018
ติดต่อเรา MSP
26/04/2018

การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561

การจัดทำระบบรับนักศึกษาโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ ปีการศึกษา 2561

โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 1 เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนแพทย์นักวิจัยสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 1 ทุนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 1 ทุน รอบที่ 2 : ระบบโควตาความสามารถพิเศษ ในปีการศึกษา 2561 ผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ https://admission.mahidol.ac.th 
สำหรับ นร.มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายวิทย์-คณิต ที่สนใจฟังประชาสัมพันธ์โครงการฯ Click ลงทะเบียนออนไลน์ (ฟรี)
(นักเรียนจากทุกโรงเรียนทั้งรัฐและเอกชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มีสิทธิ์ยื่นใบสมัคร)