16/10/2019

บริการยืมโสตทัศนอุปกรณ์และอื่นๆ

รายการที่ให้บริการยืมไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล มี 18 รายการ ดังนี้ 1 กล้อง Canon DSLR 5D-Mark III 2 เลนส์ Canon 16-35 f2.8 3 เลนส์ Canon 24-70 f2.8 4 เลนส์ Canon 70-200 f2.8 […]
16/10/2019

ติดต่อทีม MUx

นางสาวสโรชา  เสรีนนท์ชัย  นักวิชาการศึกษา e-mail: sarocha.ser@mahidol.edu โทร.02-849-4552 นายศรายุทธ  ชูพันธุ์ นักวิชาการศึกษา e-mail: sarayooth.chu@mahidol.edu โทร.02-849-4553 นายนพพร  ฉิมสาคร นักวิชาการศึกษา e-mail: nopporn.chi@mahidol.edu โทร.02-849-4104 นางสาวชนาภรณ์  ปัญญาการผล นักวิชาการศึกษา e-mail: chanaphorn.pan@mahidol.edu โทร.02-849-4600 นางสาวชนากานต์ โสจะยะพันธ์ […]
16/10/2019

โครงการอบรมฯ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฯ ได้ที่ http://gg.gg/Training2563 เลื่อนการอบรมในห้องปฏิบัติการ ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์ ‘ไวรัสโคโรน่า’ (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ 1. การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design) ครั้งที่ 1 วันที่  25 เดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  […]
16/10/2019

คู่มืออย่างง่าย

สำหรับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อสนับสนุนพัฒนาบทเรียนออนไลน์/รายวิชาออนไลน์ วิธีการขอใช้ระบบ MUx ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์/รายวิชาออนไลน์ วิธีเข้าใช้งานในฝั่ง Studio และเมนูพื้นฐานสำหรับทีมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่ใช้ในการสร้างรายวิชา วิธีการใช้งานเมนูต่าง ๆ ใน studio-muxdev.mahidol.ac.th วิธีการทำ subtitle .srt เพื่อใส่ในระบบ MUx วิธีการใส่ subtitle ใน Open edX บนระบบ MUx วิธีการอัพโหลดวีดีโอบนระบบ Youtube […]