Main Menu

19/07/2021

การขอใช้บริการพื้นที่ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ MUx

🎯 Google Form ขอใช้พื้นที่ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ MUx ในสถานการณ์ Covid-19 เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบเร่งด่วน อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถขอใช้งานพื้นที่ระบบ MUx ผ่านแบบฟอร์มในรูปแบบเอกสารได้ โดยดาวน์โหลดไฟล์สำหรับแก้ไขด้านล่างนี้ ✅ หนังสือขอใช้บริการพื้นที่ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ MUx ✅ หนังสือขอเปิดใช้งานบทเรียนออนไลน์ (SPOC) บนระบบจัดการเรียนการสอนจริง ส่งเมื่อพร้อมจัดการเรียนการสอนจริง ✅ หนังสือขอเปิดใช้รายวิชาออนไลน์ (MOOC) บนระบบจัดการเรียนการสอนจริง […]
07/07/2021

บริการการสนับสนุนใช้งาน LinkedIn learning เพื่อการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล

      วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อดำเนินการจัดโครงการอบรมคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลหัวข้อ “MU x LinkedIn learning for TEACHERS” 2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความรู้ความเข้าใจบทบาทของในฐานะ Curator บน Platform LinkedIn learning 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำบทเรียนจาก Platform LinkedIn learning มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ […]
25/06/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รางวัลการสอนออนไลน์ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ (เพื่อรับการพิจารณาในรอบที่ 2) โครงการรางวัลการสอนออนไลน์ โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ จะได้รับการติดต่อจากโครงการฯ เพื่อนัดวันเข้ารับการสัมภาษณ์ ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามข้อมูลการติดต่อที่ได้ให้ไว้ (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-849-4553 ศรุตยา) 1. รายวิชาที่ผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์ ประเภท Full Online Course รายวิชา ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ส่วนงาน […]
11/06/2021

ลงทะเบียนอบรมหัวข้อ MU x LinkedIn learning for TEACHERS

► โครงการอบรม MU x LinkedIn learning for TEACHERS ◄:  ► กำหนดการอบรม ◄