มหิดลวิทยาจารย์

26/04/2018

ถาม-ตอบ

1. การชดใช้ทุน – สัญญารับทุนการศึกษานักศึกษาโครงการ Mahidol Medical Scholars Program (ชดใช้ทุน) 2. อยากจะเป็นอาจารย์แพทย์ ทำอย่างไร – ข้อนี้ขึ้นอยู่กับอะไรหลาย ๆ อย่าง เช่น เป็นอาจารย์แพทย์ในภาควิชาที่เป็นพรีคลินิก หรือภาควิชาทางคลินิกกฎเกณฑ์ในการรับอาจารย์ใหม่ของแต่ละภาควิชา ตำแหน่งอาจารย์ที่ว่างจะบรรจุอาจารย์ใหม่ของแต่ละภาควิชา เป็นต้น นอกจากนั้น ยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะมาเป็นอาจารย์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้น ๆ แต่คงต้องมีนิสัยดี […]
26/04/2018

ติดต่อเรา MSP

ดาวน์โหลดแผนที่ ติดต่อขอรับรายละเอียดโครงการได้ที่   – กองบริหารการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหิดล  999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร 02-849-4500 ต่อ 4260 – ห้องสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ […]
26/04/2018

การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561

การจัดทำระบบรับนักศึกษาโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ ปีการศึกษา 2561 คำสั่งคณะทำงานจัดตั้งระบบรับ นศ.โครงการฯ 2561 โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 1 เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนแพทย์นักวิจัยสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 1 ทุนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 1 ทุน รอบที่ 2 : ระบบโควตาความสามารถพิเศษ ในปีการศึกษา 2561 ผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ https://admission.mahidol.ac.th  สำหรับ นร.มัธยมศึกษาปีที่ […]
26/04/2018

ประกาศผลผู้รับทุน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการผลิตอาจารย์แพทย์อาจารย์ทันตแพทย์ และอาจารย์เภสัชกร (Mahidol Medical Scholar Program) รุนที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560   ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกติดต่อกลับ คุณอารีวรรณ กองบริหารการศึกษา โทร 0-2849-4598 เพื่อนัดหมายเข้ามาฟังรายละเอียดโครงการฯ