การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561
26/04/2018
ถาม-ตอบ
26/04/2018

ติดต่อเรา MSP


ติดต่อขอรับรายละเอียดโครงการได้ที่
 
– คุณอารีวรรณ อิงคเพียรกุล กองบริหารการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหิดล 
999  ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 02-849-4598
e-mail หรือ facebook: areewan.eng@mahidol.ac.th 
 
– ห้องสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท