อบรมความรู้ด้านการเงิน การวางแผนการเงินผ่านกองทุนรวม
29/11/2019
งานเปิดศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20/12/2019

ขอเชิญทดลองใช้บริการอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร

มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดระบบลงทะเบียนสมาชิกรายเดือน

อาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร (Smart Car Park)

อัตราค่าบริการ ชั่วโมงละ 10 บาท สมาชิกรายเดือน เดือนละ 1,500 บาท

เปิดให้บริการและเก็บค่าใช้จ่ายจริง เมื่อดำเนินการทดสอบระบบเรียบร้อย

Promotion พิเศษ จำนวนจำกัด 380 คัน

สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ประเภทสมาชิกรายเดือน   เดือนละ 900 บาท

หรือเป็นสมาชิกราย 3 เดือน  เพียง 2,500 บาท เท่านั้น

ลงทะเบียนสมาชิก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่  https://forms.gle/hyxXDn3AZp8Gd5HB9

หรือผ่าน QR Code ด้านล่าง