โครงการ “Wealth Me Up ให้เงินทำงานแทนคุณ”
29/10/2019
ออมเงินกันเถอะ ด้วย SSF และ SSF Extra
25/06/2020

อบรมความรู้ด้านการเงิน การวางแผนการเงินผ่านกองทุนรวม

          วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2562 ศูนย์บริหารสินทรัพย์  จัดโครงการ “อบรมความรู้ด้านการเงิน การวางแผนการเงิน ผ่านกองทุนรวม”                  ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสม                                โดยผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน จากธนาคารกรุงเทพ ณ ห้อง SCB Investment Lab

                                    ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่นี่