อบรมความรู้ด้านการเงิน การวางแผนการเงินผ่านกองทุนรวม
29/11/2019

โครงการ “Wealth Me Up ให้เงินทำงานแทนคุณ”

                     เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ศูนย์บริหารสินทรัพย์  จัดโครงการอบรม “Wealth Me Up ให้เงินทำงานแทนคุณ” ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน “บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายเครือข่ายธนาคาร กลุ่มธุรกิจเครือข่าย”  ณ ห้อง SCB Investment Lab อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ IPTV ได้ที่ี http://iptv.mahidol.ac.th/topic/78452