งานเปิดศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20/12/2019
ประกาศ
24/04/2020

ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการที่จอดรถอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร ในช่วงการทดสอบระบบจัดการที่จอดรถแบบ SMART CAR PARK ประเภทสมาชิก พ.ศ.๒๕๖๓