รายงานผลการดำเนินงานปี 2562_13 ส.ค.62
14/08/2019

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการ “Wealth Me Up ให้เงินทำงานแทนคุณ”

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วม

อบรมโครงการ “Wealth Me Up ให้เงินทำงานแทนคุณ”

วิทยากร : โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่านเครือข่ายธนาคาร กลุ่มธุรกิจเครือข่าย

ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ ห้อง SCB Investment Lab ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

จำนวนจำกัด 30 ที่เท่านั้น !!

** โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย**

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสแกน QR Code

หรือเข้าไปที่ https://forms.gle/yFCLD5W61cwJN9Gs9

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ 

ศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-849-6066,6095