กรณีศึกษา การบริหารต้นทุน
13/08/2019
โครงการ “Wealth Me Up ให้เงินทำงานแทนคุณ”
29/10/2019

รายงานผลการดำเนินงานปี 2562_13 ส.ค.62

เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานการจัดหาประโยชน์ ปีงบประมาณ 2562

ประชุมวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

รายงาน_13Aug2019

 

เอกสาร 1 — แบบประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง   ดาวน์โหลด

เอกสาร 2 — การจัดอันดับความเสี่ยง   ดาวน์โหลด

เอกสาร 3 — แบบฟอร์มการเลือสำรับการลงทุน    ดาวน์โหลด