อัตราดอกเบี้ย   มกราคม 2563

   3 ด    XX    6 ด    XX   12 ด  

24 ด

 

SCB    0.9   1.15    1.4
BBL    1 7=1.475   1.25   1.475
BAY   1.4   1.65   1.9   1.85
KTB
T Bank    1    1.05   1.1
KASIKORN
GHB-สงเคราะห์
GSB-ออมสิน
TISCO   1.2    1.3    1.4
KK
LH
CIMB