อาคาร B,C

(Benjamas & Chaba)

ห้องพักสำหรับบุคลากร

อัตราค่าบำรุงห้องพักบุคลากร แบบห้อง Studio ตามเรตเงินเดือน คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำสัญญา Here!!