อาคารชุดพักอาศัย (ศูนย์บริหารสินทรัพย์)

มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา 

25/25 หมู่5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.(02) 441-9841

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.- 20.30 น.

วันหยุด เวลา 08.30 น.- 16.30 น.

 

สำนักงานอาคารชุดพักอาศัยฯ

โทร. 02-4419205 โทรสาร 02-4419201

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

 

www.facebook.com/mucondosalaya