มหิดลเกมส์ 2561

banner-mahidol4.0-final

ระบบลงทะเบียนการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล 2561

ข้อมูลชนิดกีฬา

พิธีเปิด-ปิด

 (ร่าง) กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ประมวลภาพพิธีเปิด

Clip พิธีเปิด

Clip พิธีปิด


joonggunrun2018 Joong กัน Run

   ระเบียบการ “Joong กัน Run” gif_new
    กำหนดการ “Joong กัน Run” gif_new
   แผนผังการแข่งขันวิ่ง Joong กัน Run gif_new
ผลการแข่งขัน Joong กัน Run

ประมวลภาพการจัดแข่งขันกีฬา

photo-contest-banner ประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์”  

    รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์” gif_new
   ใบสมัครเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์” gif_new
    ผลการแข่งขันประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์” 

ประมวลภาพถ่าย “มหิดลเกมส์”

 
 
  ระเบียบการแข่งขันกรีฑา gif_new
  กำหนดการ
  ระเบียบการ gif_new
  ประกาศรายชื่อกลุ่มนักกีฬากอล์ฟ 
  ระเบียบการ gif_new   ระเบียบการเซปักตะกร้อ gif_new | ตะกร้อลอดห่วง
 กำหนดการแข่งขัน
ตารางการแข่งขัน |
ตะกร้อลอดห่วง
 
 
 
  ระเบียบการ gif_new
  ระเบียบการ gif_new
  โปรแกรมการแข่งขัน 
  ระเบียบการ gif_new
  ตารางการแข่งขัน 
 ระเบียบการ gif_new
 ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
 ตารางการแข่งขัน
ภาพบรรยากาศการแข่งขัน
 
 
  ระเบียบการ gif_new  ระเบียบการ gif_new
กำหนดการ gif_new
 ระเบียบการ gif_new
 กำหนดการแข่งขัน
ตารางการแข่งขันฟุตบอล
  ระเบียบการ gif_new | แบบฟอร์มใบสมัคร 
ตารางการแข่งขัน
ภาพบรรยากาศการแข่งขัน
valley-beach
S__54698054

 

 

 

 ระเบียบคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา gif_new
ผลการจับฉลากบ่งสายการแข่งขัน gif_new

 ระเบียบคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา gif_new
ผลการจับฉลากบ่งสายการแข่งขัน gif_new
  ระเบียบการ gif_new
  กำหนดการและประเภทการแข่งขัน gif_new
  ระเบียบการ gif_new
  กำหนดการแข่งขัน 

 parade
 latin-clipart-mambo-dance-7
 
  ระเบียบการ gif_new   ระเบียบการ gif_new
  กำหนดการ
  ระเบียบการ gif_new
  ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน
 ระเบียบการประกวดขบวนพาเหรด gif_new
 ระเบียบการประกวดกองเชียร์ gif_new

 ประมวลภาพขบวนพาเหรด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับหน่วยงาน

ข้อมูลสำหรับหน่วยงาน

สำหรับฝ่ายจัดแข่งขัน

(This Website Compatible With Firefox, Google Chrome)


ผู้ประสานงานส่วนกลาง
  นาย เทวัญ คงพิพัฒน์กุล  กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6280
  นางสาว ฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6391