มหิดลเกมส์ 2561

banner-mahidol4.0-final

เข้าสู่เว็บมหิดลเกมส์ 2562 gif_new

ระบบลงทะเบียนการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล 2561

ผลการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล 2561

ข้อมูลชนิดกีฬา

พิธีเปิด-ปิด

 กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 gif_new

 ประมวลภาพพิธีเปิด

Clip พิธีเปิด gif_new

Clip พิธีปิด

mahidolgames2018-medal-3color-01


joonggunrun2018 Joong กัน Run

   ระเบียบการ “Joong กัน Run”
    กำหนดการ “Joong กัน Run”
   แผนผังการแข่งขันวิ่ง Joong กัน Run

ประมวลภาพการจัดแข่งขันกีฬา gif_new

photo-contest2018-01 ประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์”  

    รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์” gif_new
   ใบสมัครเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์” gif_new
    ผลการแข่งขันประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์” 

ประมวลภาพถ่าย “มหิดลเกมส์”

 
 
  ระเบียบการแข่งขันกรีฑา
  สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑา gif_new
  ระเบียบการ gif_new
  ระเบียบการ gif_new   ระเบียบการเซปักตะกร้อ
ตารางการแข่งขันเซปักตะกร้อ  
gif_new
 ตารางการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง  gif_new
 
 
 
  ระเบียบการ gif_new
  ระเบียบการ
  ตารางการแข่งขัน  gif_new
  ระเบียบการ
  ตารางการแข่งขัน  gif_new
 ระเบียบการ
 ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
 ตารางการแข่งขัน gif_new
 แผนที่สนามแข่งขัน
 
 
  ระเบียบการ gif_new  ระเบียบการ
กำหนดการ gif_new
 ระเบียบการ
ตารางการแข่งขันฟุตบอล gif_new
  ระเบียบการ 
ตารางการแข่งขัน gif_new
valley-beach
S__54698054

 

 

 

 ระเบียบคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา 
ผลการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน 
 กำหนดการแข่งขัน gif_new

 ระเบียบคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา 
ผลการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน 
 กำหนดการแข่งขัน gif_new
  ระเบียบการ
  กำหนดการและประเภทการแข่งขัน gif_new
  ระเบียบการ gif_new
 parade
 latin-clipart-mambo-dance-7
 
  ระเบียบการ gif_new   ระเบียบการ 
  ตารางการแข่งขัน gif_new
  ระเบียบการ
 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน gif_new
 ระเบียบการประกวดขบวนพาเหรด
 ระเบียบการประกวดกองเชียร์ 

 ประมวลภาพขบวนพาเหรด gif_new

 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ/คำสั่ง

สำหรับฝ่ายจัดแข่งขัน

(This Website Compatible With Firefox, Google Chrome)


ผู้ประสานงานส่วนกลาง
  นาย เทวัญ คงพิพัฒน์กุล  กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6280
  นางสาว ฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6391