มหิดลเกมส์ 2560

mugames60-slide

ผลการแข่งขันกีฬามหิดลเกมส์ 2560

 

ข้อมูลชนิดกีฬา

พิธีเปิด-ปิด

 (ร่าง) กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 “มหิดลเกมส์” (มหิดลเกมส์ “ธ สถิตในดวงใจ”) วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

 ประมวลภาพพิธีเปิด

Clip พิธีเปิด gif_new

Clip พิธีปิด  gif_new


เหรียญรางวัล

mahidolgames2560-medal


joonggunrun2 Joong กัน Run

   ระเบียบการ “Joong กัน Run” 
    กำหนดการ “Joong กัน Run”
   แผนผังการแข่งขันวิ่ง Joong กัน Run
ผลการแข่งขัน Joong กัน Run

ประมวลภาพการจัดแข่งขันกีฬา

photo-contest-banner ประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์”  

    รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์”
        – โปสเตอร์ประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์” 

   ใบสมัครเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์”
    ผลการแข่งขันประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์” gif_new

ประมวลภาพถ่าย “มหิดลเกมส์”

 
 
  ระเบียบการแข่งขันกรีฑา
  กำหนดการ 
  ระเบียบการ 
  ประกาศรายชื่อกลุ่มนักกีฬากอล์ฟ 
  ระเบียบการ   ระเบียบการเซปักตะกร้อ | ตะกร้อลอดห่วง
 กำหนดการแข่งขัน
ตารางการแข่งขัน |
ตะกร้อลอดห่วง
 
 
 
  ระเบียบการ
  ระเบียบการ
  โปรแกรมการแข่งขัน 
  ระเบียบการ
  ตารางการแข่งขัน 
 ระเบียบการ
 ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
 ตารางการแข่งขัน 
ภาพบรรยากาศการแข่งขัน gif_new
 
 
  ระเบียบการ  ระเบียบการ
กำหนดการ
 ระเบียบการ
 กำหนดการแข่งขัน
ตารางการแข่งขันฟุตบอล
  ระเบียบการ | แบบฟอร์มใบสมัคร 
ตารางการแข่งขัน
ภาพบรรยากาศการแข่งขัน gif_new
valley-beach
S__54698054

 

 

 

ระเบียบคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา 
ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอล

ระเบียบคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา ชายหาด 
ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด
  ระเบียบการใบสมัคร
  กำหนดการแข่งขัน
  ระเบียบการ
  กำหนดการแข่งขัน 

 parade
 
  ระเบียบการ   ระเบียบการ
  กำหนดการ
  ระเบียบการ
  ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน gif_new
 
 ระเบียบการประกวดขบวนพาเหรด
 ประกาศผลผู้ชนะการประกวด gif_new
รางวัลชนะเลิศ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับที่1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รองชนะเลิศอันดับที่2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ประมวลภาพขบวนพาเหรด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับหน่วยงาน

สำหรับฝ่ายจัดแข่งขัน

(This Website Compatible With Firefox, Google Chrome)


ผู้ประสานงานส่วนกลาง
  นาย เทวัญ คงพิพัฒน์กุล  กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6280
  นางสาว ฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6391