โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ครั้งที่ 1/2560

โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่1 วันจันทร์ที่ 1 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท สมุทรสงคราม


 

« 2 of 4 »