โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 (Office of Strategic Management in Action)

กองทรัพยากรบุคคลได้ร่วมกับกองพัฒนาคุณภาพ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Office of Strategic Management in Action (OSM in Action for Operation)

ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์สปา จ.เพชรบุรี

โดยมีท่านอธิการบดี: ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ดูรูปเพิ่มเติมจาก Facebook MUHR คลิก!!

« 1 of 8 »