งานทำบุญเดือนเกิด ครั้งที่ 1 กองทรัพยากรบุคคล เป็นเจ้าภาพ

งานทำบุญเดือนเกิด ครั้งที่ 1 (เดือนมกราคม 2560) จัดโดย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

กองทรัพยากรบุคคล เป็นเจ้าภาพ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 08.00-09.00 น.

ณ ลานประติมากรรม ชั้นล่าง ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา